>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و نقد تاثیر مکتب فایده‌گرایی بر نظریه‌ های تصمیم ‌گیری و مقایسه آن با نظریه رشد اسلامی  
   
نویسنده عزیزی مهدی ,عزیزی مجتبی ,لطیفی میثم
منبع مديريت اسلامي - 1396 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:35 -63
چکیده    چکیده: فایده گرایی به‌عنوان یک مکتب فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست در علوم اجتماعی و انسانی مختلف تاثیرگذار بوده است. در این میان ماهیت اجرایی رشته ی مدیریت باعث شده است که این عرصه بیش از همه آماده پذیرش فایده گرایی به‌عنوان مبنای تئوری های خود باشد. به همین نحو، در میان عرصه های مختلف رشته مدیریت، عرصه ی تصمیم گیری بیش از همه از فایده گرایی تاثیر پذیرفته است و باوجود انتقادات فراوان واردشده به فایده گرایی، در هیچ‌یک از تطورات تئوری های تصمیمگیری مبنای فایده گرا دچار تغییر نشده است. در این پژوهش، با رهیافتی مبناگرایانه، نظریه‌های تصمیم‌گیری مدیریت به چالش کشیده شده‌اند. در این راستا، نظریه رشد اسلامی، که جامعیت و جایگاه ویژه ای در نظام اندیشه اسلامی دارد، به‌عنوان جایگزینی برای مبنای فایده‌گرایی مطرح شد. به این منظور تلاش شد، پس از مقایسه تدقیقی فایده گرایی و نظریه رشد که مستلزم تبیین تفصیلی هردوی این مفاهیم بود اصول هر یک از این دو رویکرد استخراج شود. در ادامه، تلاش شد، با بررسی تئوری های تصمیم گیری فایده گرا، پس از نشان دادن وجه فایده گرایی این تئوری ها، اثرات تغییر مبنا از فایده گرایی به رشد اسلامی به نمایش گذاشته‌شده؛ و کارایی عملیاتی مبنای رشد اسلامی برای تصمیم گیری در مدیریت تبیین شود. درنهایت، ویژگی های تصمیم گیری رشد محور معرفی شدند.
کلیدواژه فایده گرایی، مبناگرایی، نظریه رشد، فلسفه مدیریت، مدیریت اسلامی، تصمیم گیری
آدرس دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه امام صادق (ع), گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), گروه مدیریت دولتی, ایران
پست الکترونیکی meisamlatifi@gmail.com
 
   سخن سردبیر  
   
Authors azizi mahdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved