>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)  
   
نویسنده پورسعید مسعود ,شامحمدی محمد
منبع مديريت اسلامي - 1395 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:85 -103
چکیده    در این مقاله تلاش می شود با مروری بر مفاهیم علم، دانش، فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... در منویات و سخنان مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1394 با بهره‌گیری از راهبرد تحقیق داده بنیاد، الگوی جهاد علمی از دیدگاه معظم له شناسایی و ارائه شود. در این الگو، «برکت اسلام، خودجوشی، جوان گرایی، فرهنگ کار علمی، توجه به منافع غیر شخصی و سرمایه گذاری در حوزه علم» از مهمترین متغیرهایی است که ساختار «جهاد علمی» را ترسیم و تبیین می کند. پدیده محوری در این الگو، عامل «فرهنگ» و توجه جدی و موکد به کار فرهنگی برای جهاد علمی است. از آنجا که معظم له جهاد علمی را یکی از بزرگترین فرائض می دانند، چنین برداشت می شود که باید حرکت علمی و جهاد علمی را راهبرد کلان و فریضه بزرگ همه آحاد جامعه دانست. در نهایت امکان تعمیم شخصیت علمی کشور ایران [به سایر کشورها]، نتیجۀ توجه، برتر دانستن و در اولویت قراردادن راهبردهای جهاد علمی و نتیجه و پیامد بی توجهی به راهبردهای مورد نظر، زیردست بودن، نداشتن ابتکار، ننگِ شاگرد باقی ماندن و در یک کلام «وابستگی طفیلی علمی»، از دیدگاه معظم له خواهد بود.
کلیدواژه جهاد علمی، فرهنگ جهادی، دانش، علم، راهبرد تحقیق داده بنیاد
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
   سخن سردبیر  
   
Authors Poursaeid Masood
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved