>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت اسلامی   
سال:1392 - دوره:21 - شماره:1


  tick  بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان - صفحه:169-192

  tick  بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد - صفحه:127-146

  tick  بهبود روشهای مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف - صفحه:105-125

  tick  تاثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان) - صفحه:219-239

  tick  تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی - صفحه:45-82

  tick  درامدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تاکید بر برتری نیازهای معنوی درسلسله مراتب نیازها - صفحه:9-43

  tick  شایستگی های کلیدی در نصب مدیران دستگاه قضایی بر اساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) - صفحه:83-104

  tick  شناخت دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران (رویکرد مدیریت منفعت محور) - صفحه:147-167

  tick  طراحی الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای فرامنطقه ای با رویکردی سیستمی - صفحه:241-257

  tick  ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی (ره) - صفحه:193-218
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved