>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر ادراک عدالت برتصمیم گیری مدیران مبتنی بر آموزه های اسلامی  
   
نویسنده دهقانی لیلا ,شکرانی رضا ,نقشینه ارجمند رضا حمید رضا
منبع مديريت اسلامي - 1390 - دوره : 19 - شماره : 2 - صفحه:35 -64
چکیده    عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است. بنابراین در علم مدیریت زیر بنای عدالت سازمانی بر ادراک عدالت کارکنان استوار است. اینکه این مبنا در ادبیات دینی ما چه جایگاهی دارد، محور این مقاله است. تلاش شده است با روش مطالعه تطبیقی- مقایسه ای بین دانش مدیریت و مدیریت مبتنی بر آموزه های قرآن و نهج البلاغه این جایگاه مورد بررسی قرار گیرد.در تحلیل موضوع، سعی در ارایه الگویی عملیاتی و جامع و ارزشی در مبحث ادراک عدالت برای مدیر شده است که با توجه به اساسی‌ترین وظیفه مدیر که تصمیم گیری است، این الگو عرضه می شود.
کلیدواژه ادراک عدالت در سازمان ,عدالت سازمانی ,تصمیم گیری در مدیریت ,مطالعه تطبیقی مدیریت و آموزه های اسلامی
آدرس دانشگاه اصفهان, کارشناس ارشد علوم قران و حدیث, ایران, دانشگاه اصفهان, استادیار, ایران, دانشگاه اصفهان, مدیر داخلی, ایران
پست الکترونیکی h_naghshine@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved