>
Fa   |   Ar   |   En
   هدایت و رهبری از دیدگاه قرآن و راهبردهای آن  
   
نویسنده بابایی محمدباقر
منبع مديريت اسلامي - 1397 - دوره : 26 - شماره : 1 - صفحه:61 -105
چکیده    این مقاله با هدف تبیین هدایت، رهبری و راهبردهای شکوفاسازی نهاده های ذاتی انسان از دید قرآن نوشته شده و روش تحقیق آن کیفی است که از طریق روش تحلیل مضمون با محوریت آیات قرآن کریم انجام شده است. حاصل پژوهش بیان می کند که تمام نیازهای رشد و کمال انسان در نهاد انسان نگاشته شده است و تنها هدایت الهی می‌تواند موجبات شکوفاسازی صحیح آنها را فراهم سازد و چون انسان، نوع واحد است تنها یک برنامه که از آن به دین اسلام یاد می‌شود، می‌تواند انسان را بدرستی به مقصد مطلوب در تراز فطرت هدایت کند. هیچ زمانی خالی از امام و هادی الهی نبوده است و هر کدام به تناسب وضعیت زمانی و مکانی، هدایت مردم را به عهده گرفته‌اند که از آن به شریعت یاد می‌شود تا به مقتضای زمان و مکان با راهبردهای متفاوت مانند راهبرد ابراهیمی، راهبرد موسوی و راهبرد عیسوی به روشنگری مردم بپردازند تا راهبرد محمدی برای همه انسانها تا روز قیامت معرفی شد و صیانت آن از تحریف لفظی و معنوی را خدا بر عهده گرفت و این نتیجه کلی به دست آمد که تمام مشکلات انسانها به عدم پایبندی آنان به شیوه‌ها و روشهای پیامبران در مقابل راهبرد و شیوه شیاطین بر می‌گردد. راهبرد اساسی او برای رهایی از این مشکلات شناخت حقیقی جایگاه و مراتب انسان و پایبندی نسبت به آموزه‌های دینی تحت قیومیت و رهبری رهبر الهی است.
کلیدواژه هدایت قرآنی، راهبرد، رهبر، مدیریت، رهبری
آدرس دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران
پست الکترونیکی mbbabaee@ihu.ac.ir
 
   Guidance and Leadership And Their Strategies in the Holy Quran  
   
Authors Babaei Mohammad Bagher
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved