>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلی (با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا)  
   
نویسنده فروغی فر طیبه ,جلالی مهدی ,تبریزیان بیتا
منبع پژوهش هاي روابط بين الملل - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:277 -318
چکیده    با وجود گسترش شعار جهانی سازی، کشور‎ها جهت ایمن ماندن از تلاطم بازار جهانی و حفظ ثبات خود در بحران‎های اقتصادی، تمایل بیشتری به عضویت هم زمان در سازمان ها یا اتحادیه های منطقه ای دارند. در واقع کشورها در حال کسب تجربه در زمینه همگرایی منطقه ای هستند. یکی از این اتحادیه های منطقه ای، اتحادیه اقتصادی اورآسیا می‎باشد که به عنوان یک مرکز اقتصادی قدرتمند و جذاب در منطقه، شرایط ویژه ای را پیش روی بازرگانان ایرانی قرار می‎دهد. بررسی فرصت های تجاری ایران پس از تصویب توافقنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چگونگی تاثیر آن بر عوامل جذب سرمایه گذاری در این مناطق محور اصلی شکل گیری این پژوهش است. در این مطالعه ضمن بررسی و شناخت عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد ایران با محوریت منطقه آزاد انزلی، این عوامل اولویت بندی شده اند. با توجه به این هدف در پژوهش کاربردی حاضر رویکردی کیفی محور مطالعه قرار گرفته است. در واقع به کمک نظرات خبرگان و مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد شناسایی شده اند. سپس بر اساس این عوامل و منطبق با اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده آن پیشنهادات و راهکارهای مرتبط با جذب سرمایه گذاری در این مناطق ارائه تا زمینه تقویت حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم گردد.
کلیدواژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، عوامل جذابیت بازار، توافقنامه ترجیحی عضویت ایران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved