>
Fa   |   Ar   |   En
   قواعد فقهی منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی  
   
نویسنده سبحان محسن ,موسوی بجنوردی محمد ,عربیان اصغر
منبع پژوهش هاي روابط بين الملل - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:101 -132
چکیده    همکاری و از طرفی کشمکش و تعارض منافع از ویژگی های رفتار دولت ها در سیاست بین المللی است و محیط خودیار بین المللی دولت ها را به جستجوی ابزارهای موثر جنگ و مزیت های نظامی برای دفاع از کلیت و موجودیت خود کرده است. این تقلای برای بقا و حفاظت از خود در محیط ناامن بین المللی به دگرگونی در فناآوری جنگ و سلاح های نظامی منجر شده است. به طوری که انواعی از سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای که به عنوان سلاح های کشتار دسته جمعی شناخته می شوند توسط قدرت های بزرگ و دولت های پیشرفته صنعتی ابداع شده و در بین دیگر بازیگران نیز پخش و تکثیر شده است. این تحول در ابزار جنگ، هزینه های زیست محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه ای به بار آورده است. به عبارتی همزمان با پیشرفت و ترقی جوامع توسعه یافته در عصر مدرن بر انواع تسلیحات نظامی نیز افزوده شده است که در نوع خود هزینه ها و آسیب های مختلفی را ایجاد کرده است. در این مقاله به بررسی قواعد ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار دسته جمعی و چالش های آن با توجه به نظریه های نوواقع گرایانه پرداخته شده است، هم چنین هنجارها و قواعد و ارزش هایی که بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مخاصمات بین المللی تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه سلاح ، کشتار جمعی، بیولوژیک، شیمیایی، هسته ای (اتمی)، حکم فقهی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی, گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی, گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved