>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق  
   
نویسنده قنبری هادی ,رضائی علیرضا ,ترابی قاسم
منبع پژوهش هاي روابط بين الملل - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:229 -262
چکیده    ژئوپلیتیک تحمیلی قدرتهای فرامنطقه در عراق بیش از نیم قرن است مقاومت خشونت آمیز قومی و مذهبی را رقم زده است. هدف از انجام این مطالعه تبیین ژئوپلیتیک دولت اقلیم کردستان و چالش های رو به رو با آن بعد از تشکیل کشور عراق پس از جنگ جهانی اول تا به امروز می باشد. ژئوپلیتیک تحمیلی قدرتهای فرامنطقه ای در عراق بیش از نیم قرن است که مقاومت خشونت آمیز قومی و مذهبی را رقم زده است. کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرا منطقه ای است. مشارکت ندادن کردها و اعراب شیعه در عراق به صورت مبارزات خشونت آمیز و مسلحانه در سرتاسر تاریخ عراق نمود پیدا کرده است. به نظر می رسد که اصرار بر تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردها در عراق در نتیجه شکست نیروهای صدام در سال 1991 در تهاجم متحدین به رهبری آمریکا در طی عملیات موسوم به طوفان صحرا نوعی گشودگی مرزهای مسدود ژئوپلیتیکی را به دنبال داشته است. کردها بعد از صدور قطعنامه 688 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 5 آوریل 1991 و در سایه منطقه پرواز ممنوع توانسته‌اند به حداقلی از حقوق قومی و انسانی خود دست بیایند. رفراندوم استقلال کردستان عراق توسط دولت نیمه‌مستقل این منطقه در مهرماه سال 96 نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی و فاصله کردها با عملی شدن آرمان تشکیل کشور کردی است. این پیچیدگی ناشی از واقعیت‌های جغرافیای از یک سو و ناهم‌سویی خواسته‌ها و منافع کشورهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر از استقلال کردستان است. در این نوشتار سعی شده است وضعیت پیچیده ژئوپلیتیک در ارتباط با شکل‌گیری کردستان مستقل در عراق چالش های رو به رو با آن مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، عراق، کردها، اقلیم کردستان عراق
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved