>
Fa   |   Ar   |   En
   انواع عموم در اصول فقه   
   
نویسنده فلاحی اسدالله
منبع فقه و اصول - 1389 - دوره : 42 - شماره : 5 - صفحه:105 -134
چکیده    منطق‌دانان مسلمان و دانشمندان اصول فقه، چندین نوع عموم و کلیت را شناسایی کرده‌ و آن‌ها را «عموم بدلی»، «عموم مجموعی» و «عموم استغراقی» نام داده‌اند. در این مقاله، قصد داریم با بحثی تاریخی- تحلیلی، دیدگاه‌های اصولیان را گردآوری و تا حد توان خویش، تحلیل کنیم. ابتدا، پیشینة بحث در آثار منطق‌دانان مسلمان و اصولیان متقدم را بررسی می‌کنیم. در این دوره، انواع عموم نه دارای اصطلاحات جاافتاده هستند و نه دارای تعریف‌های دقیق. در دورة دوم، که از زمان شیخ بهایی آغاز می‌شود و تا زمان معاصر ادامه می‌یابد، وضعیت کاملاً متفاوت است و تعریف‌ها، بحث‌ها، و نزاع‌های بسیاری پیرامون انواع عموم درمی‌گیرد. در این مقاله، به گزارش این تعریف‌ها و نزاع‌ها، دسته‌بندی آنها و در برخی موارد به داوری میان طرف‌های نزاع می‌پردازیم.
کلیدواژه عموم مجموعی ,عموم استغراقی ,عموم بدلی ,اطلاق ,سور کلی ,سور جزیی
آدرس دانشگاه زنجان, عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان, ایران
پست الکترونیکی falahiy@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved