>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش زن در بازاریابی سبز  
   
نویسنده زرین جوی الوار سهیلا
منبع زن و فرهنگ - 1390 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:49 -59
چکیده    شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سود آوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تامل کنند.به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسیولیت اجتماعی بنگاه?ها وارد ادبیات با زاریایی شد. در این راساتا زنان با صرفه?جویی در مصرف انرژی، کاهش ضایعات و مقابله با آلودگی آب و هوا و محیط زیست نقش مهمی را در برنامه?های بازاریابی سبز و توسعه پایدار ایفا می?کنند.
کلیدواژه زن ,بازاریابی سبز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس, گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خرمشهر ، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved