>
Fa   |   Ar   |   En
   گجسته بانوان (المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا)  
   
نویسنده متوسلی نعیمه ,حمیدی جعفر ,حسینی کازرونی احمد
منبع زن و فرهنگ - 1393 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:57 -69
چکیده    در ایران و تاریخ سراسر فراز و نشیب آن، زنان بسیاری بوده اند که هر کدام به نوعی، سهمی در آبادی یا ویرانی عناصر فرهنگی، انسانی، سیاسی و حتی حکومت و گسترش و نابودی مرزهای جغرافیایی این کشور داشتهاند. در این پژوهش، به معرفی تعدادی از زنان موثر(المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا) در تاریخ و سرنوشت ایران، پرداخته شده است. همچنین میزان تاثیرگذاری، جنبههای این نفوذ و پیامدهای گجستهی آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نتیجه بدست آمده که در بعضی حکومت ها باید زنان را بازی گردانان قدرت نامید و این سه زن، تاثیرات بسیار منفی و مخربی بر تاریخ و سرنوشت مردم ایران داشته اند و به همین سبب باید آن ها را گجسته بانوان نامید؛ زیرا نحوست اندیشه ی آن ها دامن همه ی ایرانیان را گرفت.
کلیدواژه تاریخ ایران، گجسته بانوان، المپیاس، ترکان خاتون، مهدعلیا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved