>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهانی  
   
نویسنده سیفی محسن ,اسدی پور علی ,اسماعیلی سجاد
منبع زن و فرهنگ - 1393 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:41 -55
چکیده    آزادی حقوق زنان، یکی از موضوعات بسیار مهم در هفتاد سال اخیر است، که بیش از هر زمان، بخش عمده ای از ادبیات و به ویژه شعر شاعران این دوره را در بر گرفته است. سیمین بهبهانی، شاعره معاصر ایرانی، دغدغه ی مساله ی زن و حقوق زنان را در جای جای اشعار خود دارد. از طرفی دیگر سعاد الصباح، شاعره پر آوازه ی کویتی، یکی از مهم ترین پرچمداران دفاع از حقوق زن شرقی در دهه ی هفتاد است. این مقاله در صدد است که با رویکرد نقد تطبیقی به بررسی اندیشه های زنانه در اشعار این دو شاعر زن بپردازد. سعاد الصباح و سیمین بهبهانی، موانع آزادی زن معاصر را دیدگاه های سنتی برخی از مردان و مشکلات موجود در جامعه می دانند. آنها از وجود مشکلاتی همچون تبعیض بین مردان و زنان در کارهای بیرون از خانه و داخل خانه کاملا ناراضی هستند. هر دو ضمن بیان این موانع، مولفه هایی همچون حق بیان عشق، نقش تربیتی، آموزشی و... را شاخصه هایی برای اثبات آزادی زنان در جامعه می داند.
کلیدواژه زن، آزادی، سیمین بهبهانی، سعاد الصباح، شعر معاصر
آدرس دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی sesmaili20@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved