>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی های آسیب زای زنان در بیان امیرمومنان(ع)  
   
نویسنده احمدیان احمدآبادی اکرم ,سپاهی مجتبی
منبع زن و فرهنگ - 1396 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:23 -31
چکیده    در پژوهش حاضر هدف آن است که با استفاده از سخنان امام علی(ع) به ویژگی هایی از جنس زن پرداخته شود که اگر به درستی مدیریت نشوند، به آسیب هایی جدی تبدیل می گردند. روش کار کتابخانه ای و به صورت توصیفیتحلیلی، با محوریت آموزه های علوی(ع) در منابع روایی مختلف به ویژه نهج البلاغه و با شیوه ی مسئله محور است. یافته های پژوهش شامل معرفی و تحلیل ویژگی هایی چون شدت عواطف، واکنش های سریع کلامی و رفتاری، میل به خودنمایی، لطافت جسمی و صفات خاص زنان می باشد. بدین روی، به جهت آنکه زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع و ستون تربیتی و منبع تامین عواطف در خانواده ها هستند و همچنین به سبب پیچیده شدن ساختار جوامع و گستردگی ارتباطات و تعدّد نقش ها و وظایف اجتماعی در عصر حاضر، پرداختن به موضوع آسیب های زنان بسیار مهم است؛ زیرا با مصونیت بخشی به زندگی زنان است که می توان هر چه بهتر به صیانت از مقام آنان و حفظ کانون خانواده ها و جوامع پرداخت.
کلیدواژه امام علی(ع)، زن، آسیب
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه معارف اسلامی, ایران. دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه اصفهان, گروه معارف اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved