>
Fa   |   Ar   |   En
   سیمای زن در شعر معاصر مصر  
   
نویسنده عطاشی عبدالرضا ,مرشدی مژده
منبع زن و فرهنگ - 1396 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:103 -114
چکیده    هدف این پژوهش، آشنایی با ادبیات معاصر عرب در خصوص زن بر اساس اشعار حافظ ابراهیم از شعرای معاصر مصر و دیدگاه وی در خصوص آزادی زنان و نقش آنها در تمامی عرصه های سیاست و علم و تربیت بود. روش این پژوهش نقلی، تحلیلی یافته ها است. نتایج نشان داد که ایشان روشنگرانه در اشعارشان، در مقابل خط فکری که معتقد به آزادی بی قید و بند برای زنان بود، ایستادگی نموده و آزادی زن را در حدود اسلام می داند. هم چنین این شاعر نئوکلاسیک معتقد به نقش زن در تمامی عرصه های سیاست ،علم و تربیت می باشد.
کلیدواژه سیمای زن، شعر، ادبیات معاصر، مصر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, گروه زبان وادبیات عرب, ایران, اداره آموزش وپرورش ماهشهر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved