>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دیدگاه زن مدارانه و بازتاب آن در آثار سیمین دانشور  
   
نویسنده داود نیا نسرین ,ابراهیمی مختار
منبع زن و فرهنگ - 1395 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:121 -134
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه زن مدارنه در آثار سیمین دانشور است تا به این پرسش پاسخ داده شود که، آیا او در آثار داستانی خود گرایش‌های زن مدارانه و فمینیستی داشته است؟ داستان‌های دانشور، که از نویسندگان معاصر است، نوعی دیدگاه رئالیستی است که نسبت به وضعیت زن در جامعه و روزگار دارد. در پردازش شخصیت زن، نویسنده تلاش می‌کند که با نمادگرایی زنی بیافریند که باید باشد. این سازگاری نتیجه‌ی تحکّم خودآگاه و گاهی ناخودآگاه جامعه‌ی مردسالار است. او با تصویر و ترسیم مسایلی چون ازدواج سنتی، تنوع طلبی مردان، رفتارهای ناپسند زنانه، مباحث فمینیستی، حقوق اجتماعی زن، رابطه‌ی کودک و مادر و احساسات مادرانه، کار بیرون از خانه و ... در آثار داستانی خود، گرایش‌های فمینیستی و طرفداری از حقوق زن را به نمایش گذاشته است. البته نباید از نظر دور داشت که دانشور طرفدار فمینیسمی معتدل است به گونه‌ای که بتواند نقش خود را در جامعه به خوبی و شایستگی ایفا کند.
کلیدواژه دیدگاه زن مدارانه، سیمین دانشور
آدرس دانشگاه فرهنگیان, مرکز آموزش عالی شیخ مرتضی انصاری دزفول, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زبان و ادبیات, ایران
پست الکترونیکی dr.ebrahimi1345@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved