>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عرفانی نقش زنان در نخستین حماسه انگلیسی « بیوولف»  
   
نویسنده ویکه پوشپا
منبع زن و فرهنگ - 1395 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:55 -71
چکیده    «بیوولف» قدیمی ترین حماسه انگلیسی است که در قرن هشتم میلادی به زبان انگلیسی باستان نوشته شده است. شاید این حماسه ، کهن ترین اثر بزرگ در زبان های جدید اروپایی باشد. هدف این پژوهش یافتن اصول اخلاقی و کاربرد آن  در سلوک عرفانی در زندگی بشر نخستین است. در بسیاری از سرزمین های جهان، زنان همواره یکی از عناصر اصلی نهضت های رهایی بخش به حساب می آیند که دوشادوش مردان جنگیده اند تا سرنوشت ملت خود را رقم بزنند. در این حماسه شخصیت شش زن به اشتراک گذاشته شده که هرکدام از آنها نقش های متنوعی را در طول این حماسه دارند. تجزیه و تحلیل دقیق بیولف نشان دهنده ی ارزشهای عرفانی و چگونگی شخصیت زن به عنوان موضوع اصلی در داستان و جامعه ی آن زمان در شعر است. تجزیه و تحلیل شخصیت زن از دیدگاه های مختلف در بیوولف قطعا نشان می دهد که چگونه با عرفان و خصوصیات ، اخلاق و ارزش ها تعبیه شده است.با وجود اینکه این حماسه تحقیق کامل قهرمانانه دوره آنگلوساکسون است، برخی از شخصیت های زن بخشی جدایی ناپذیراز طرح کل شعر می باشد.
کلیدواژه عرفان، حماسه، بیوولف، شخصیت زن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه زبان انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی pushpaz@yahoo.co.in
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved