>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی در مهندسی   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:40


  tick  ارزیابی الگوریتم های زمانبندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر و مقایسه آنها با الگوریتم ژنتیک دوبخشی - صفحه:1-16

  tick  شبیه سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی - صفحه:17-32

  tick  بهینه سازی زمانبندی در پروژه های راهسازی بر اساس تفکر ناب - صفحه:33-42

  tick  بررسی تاثیر شکل هندسی بر بیشینه دمای جداره‌ی نوک فلر و توزیع آلاینده‏های خروجی آن - صفحه:43-57

  tick  تحلیل عددی روسازی انعطاف پذیر راه به روش میکروسازه ای - صفحه:59-67

  tick  پیش‌بینی بار در بازار برق با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی - صفحه:69-77

  tick  بررسی تاثیرات زمان فراز بار ضربه‌ای بر ضریب شدت تنش دینامیکی‌ در ترک دو بعدی نیمه بینهایت بر روی جسم نامحدود - صفحه:79-87

  tick  مدلسازی رشد فیلم بخار ایجاد شده براثر تماس کره داغ فلزی با آب در مخازن تحت فشار - صفحه:89-101

  tick  مقایسه انتقال حرارت جابجایی اجباری تک‌فازی و دوفازی نانوسیالات در کانال متخلخل - صفحه:103-114

  tick  مدل‌سازی آمیختگی سیگنال Eeg و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر - صفحه:115-128

  tick  رفتار جانبی دیوارهای برشی فولادی سرد نورد با پوشش ورق فولادی به روش اجزاء محدود - صفحه:129-150

  tick  مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک - صفحه:151-167
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved