>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی در مهندسی   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:41


  tick  مدل ‌سازی چقرمگی شکست تورق مود ترکیبی اول و دوم در نمونه یکسرگیردار دو لبه نامتقارن کامپوزیت ‌های لایه ‌ای - صفحه:1-11

  tick  مدل سازی تکنیک بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش (Tofd) با استفاده از روش اجزاء محدود - صفحه:13-26

  tick  ارائه مدلی به منظور ارزیابی خسارت لرزه ای خطوط لوله مدفون سوخت - صفحه:27-46

  tick  بررسی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک در یک مبدل حرارتی جریان مخالف - صفحه:47-57

  tick  بهبود روش تحلیل پوششی داده ها به منظور خوشه بندی مشتریان اعتباری بانک ها - صفحه:59-74

  tick  بررسی رفتار هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی شیر پروانه‌ای قطر بزرگ با استفاده از روش ‌های عددی و تجربی - صفحه:75-92

  tick  تاثیر مشخصات تکیه گاه ویسکوالاستیک مدلسازی شده با مدل جامع کلوین - ویت بر ارتعاش محوری میله - صفحه:93-111

  tick  طراحی Fss میان گذر پچ - استریپ مربعی با استفاده از مدل مداری معادل - صفحه:113-125

  tick  پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (مورد مطالعه: زنجیره تامین شرکت ایران خودرو) - صفحه:127-136

  tick  شبیه سازی و طبقه بندی وقایع کیفیت توان با استفاده از شبکه عصبی - صفحه:137-146

  tick  تشخیص آسیب در سازه های فلزی با استفاده از اطلاعات خیز استاتیکی و الگوریتم ژنتیک - صفحه:147-158

  tick  مدل سازی زمان بندش هیدروژل پلی اکریل آمید سولفونه/استات کروم (Iii) بر پایه غربالگری پارامترهای موثر - صفحه:159-172
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved