>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با شبکه عصبی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب  
   
نویسنده فورگی نژاد ابوالفضل ,امیرآبادی حسین ,خلیلی خلیل
منبع مدل سازي در مهندسي - 1393 - دوره : 12 - شماره : 37 - صفحه:1 -14
  
کلیدواژه الگوریتم کرم شب تاب، بهینه سازی، شبکه عصبی مصنوعی، ماشینکاری تخلیه الکتریکی
آدرس دانشگاه بیرجند, مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه بیرجند, مهندسی مکانیک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved