>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:1


  tick  اثر شرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر غلظت‌های عناصر پرمصرف در برنج در یک خاک قلیایی - صفحه:1-26

  tick  اثر نیتروژن و سیلیسیم به همراه کودهای بیولوژیک بر بیماری سفیدک سطحی،صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:27-45

  tick  اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی خاک توسط ارزن وحشی(Pennisetum Glaucum)، سلمه‌تره (Chenopodium Album)،خرفه (Portulaca Oleracea) و خاکشیر (Descurainia Sophia) - صفحه:45-62

  tick  جذب و نگهداشت منگنز، آهن، روی و مس در چند خاک غیراسیدی و اسیدی - صفحه:63-78

  tick  ارزیابی تعادل تغذیه‌ای در باغ‌های هلو با روش انحراف از درصد بهینه (Dop) - صفحه:79-94

  tick  استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع از ویژگی‌های زودیافت خاک - صفحه:95-110

  tick  امکان‌سنجی کاربرد کودهای فسفاتی زیستی در زراعت ذرت استان فارس - صفحه:111-126

  tick  تغییرات مکانی برخی خصوصیات خاک مرتبط با حاصل‌خیزی در مزارع شالیزاری استان گیلان - صفحه:127-140

  tick  تاثیر پوشش سنگ‌ریزه سطحی بر فرسایش خاک و رسوب با استفاده از شبیه‌سازی رواناب - صفحه:141-154

  tick  امکان‌سنجی پیش‌بینی تغییرات بافت خاک با استفاده از هدایت الکتریکی اندازه‌گیری شده به‌وسیله دستگاه‌های Em38 و Veris3100 - صفحه:155-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved