>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت خاک و تولید پایدار   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثرات کاربرد زغال‌زیستی و قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه ذرت در یک خاک آهکی - صفحه:1-23

  tick  ارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب ( Phoenix Dactylifera L.Cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:25-45

  tick  پیامد بخش‌های فیزیکی ماده‌ی آلی بر پایداری خاکدانه‌ها در سه زمین جنگلی، چراگاهی و کشاورزی - صفحه:47-65

  tick  تاثیر سویه های باکتری Bacillus Cereus بر جذب پتاسیم و آهن توسط یونجه از بسترهای حاوی موسکویت و فلوگوپیت - صفحه:67-83

  tick  اثر مدت‌زمان اجرای سامانه آبیاری قطره‏ای و پلی‏اکریل‏آمید بر آب‏گریزی خاک در باغ به - صفحه:85-102

  tick  بررسی میزان آزادسازی پتاسیم و امکان استفاده از ماسه‌سنگ گلاکونیتی به عنوان کود پتاسه در کلزا و گندم - صفحه:103-118

  tick  مقایسه اثر مواد اصلاح‌کننده مختلف بر آبشویی املاح از یک خاک شور و قلیا در کرمان به روش آزمایشگاهی - صفحه:119-134

  tick  تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تاثیر آن بر زیست‌توده عدس و گندم - صفحه:135-150

  tick  خصوصیات و رده‌بندی برخی خاک‌های بادرفتی دارای لملا در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه زواره، شمال شرق استان اصفهان) - صفحه:151-165

  tick  تاثیر قارچ کلاروییدوگلوموس اتونیکاتوم، ورمی‌کمپوست و منابع فسفات بر کلنیزاسیون ریشه و رشد کاهو - صفحه:167-181

  tick  بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد - صفحه:183-195

  tick  برهمکنش میکوریزا، پلیت مرغی و کلسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار(Punica Granatum L.) - صفحه:197-210

  tick  ارزیابی خطر ناشی از مس و روی در گندم، برنج و خاک اطراف معدن ایرانکوه اصفهان - صفحه:211-222
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved