>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کتاب شرح ابن عقیل به مثابه منبعی درسی در دوره های کارشناسی ارشد (با تکیه بر رشته زبان و ادبیات فارسی)  
   
نویسنده عزیزی محمدرضا
منبع ادب عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:161 -177
چکیده    کتاب شرح ابن عقیل سده هاست در حوزه ادبیات تعلیمی در مکتب خانه ها و حلقه های درس جهان اسلام از گزیده ترین متون در علم نحو به شمار می رود. این پژوهش می کوشد کتاب مذکور را از لحاظ شکلی و بیشتر محتوایی به عنوان متنی آموزشی بررسی و تناسب و کارایی آن را با فضای جدید آموزشی در دانشگاه های ایران ارزیابی کند. در بخش محتوایی به اصالت علمی، سازواری با سطح علمی دانشجویان، روزآمدی اطلاعات، کیفیت ارایه، نظم و تسلسل منطقی مطالب و غیره توجه خواهد شد. روش تحقیق بر پایه توصیف و تحلیل و رویکرد آن، آموزش زبان عربی با اهداف خاص به دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد است. کتاب های اصیل و ارزنده ای همچون شرح ابن عقیل نوعادر تحوّل نظام های آموزشی سنتی به روش های جدید، دستخوش تغییراتی می شوند که ممکن است برخی از جوانب آن در فضای جدید، کارآمدی پیشین را نداشته باشد؛ این کتاب نیز به دلایل گوناگون، از جمله خروج موضوعی و آموزش منظوم نحو، کارایی گذشته را برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی و گرایش های آن ندارد.
کلیدواژه کتاب شرح ابن عقیل، نقد محتوایی، آموزش زبان عربی، آموزش نحو عربی، مقطع کارشناسی ارشد
آدرس دانشگاه بیرجند, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی mohammadrazizi@birjand.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved