>
Fa   |   Ar   |   En
   فراخوانی پیامبران الهی در شعر ممدوح عَدوان (بررسی مورد پژوهانه حضرت یوسف، نوح و موسی(ع))  
   
نویسنده سیفی محسن ,حسینی رباط ربابه
منبع ادب عربي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:101 -118
چکیده    ممدوح عدوان (2004-1941م)، شاعر معاصر سوری است که در اشعار خود از سنت، بهره فراوان برده و کوشیده است تا به صورتی نمادین و از رهگذر شخصیت‌های سنتی به ابراز اندیشه‌ها و موضع گیری‌های خود درباره مسایل امروز دنیای عرب بپردازد. وی که به عنوان شاعری متعهد نسبت به وطن و مردم، شناخته می‌شود، دغدغه اصلی شعر خویش را بیان مشکلات و بدست دادن راه حلی برای آن می داند؛ از این روی، در بیان این مسایل و راه های برون رفت از آن، به فراخوانی شخصیت‌های سنتی روی آورده است و از آنجا که بیشتر مخاطبان شعرش، عامه مردمند، مقبول‌ترین چهره‌ها در منظر وی برای به دوش کشیدن این مسوولیت، پیامبرانند که به عنوان الگوهای شناخته شده و مورد اعتماد در شرایط سخت، بهترین پناهگاهند. حضور سه پیامبر الهی: حضرات یوسف، نوح و موسی علیهم السلام و الهام گیری از آنان در شعر ممدوح عدوان، قابل تامل است. وی از رهگذر فراخوانی شخصیت این پیامبران، قیام و انقلاب را می‌ستاید و از سکوت در برابر ظلم، ابراز نارضایتی می کند و برای خود رسالتی چون رسالت پیامبران، متصور است؛ تا مردم را به رهایی از طاغوت، رهنمون سازد. این مقاله بر آن است تا ضمن واکاوی فراخوانی این سه پیامبر در شعر ممدوح عدوان، به دلالت‌های این شخصیت‌ها و رویکرد شاعر در فراخوانی آنها بپردازد.
کلیدواژه فراخوانی ,پیامبران الهی ,ممدوح عدوان ,شعر معاصر عربی
آدرس کاشان, استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان, ایران, کارشناس ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved