>
Fa   |   Ar   |   En
   عناصرشناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری مکالمه زبان عربی  
   
نویسنده طهماسبی عدنان ,همایونی سعدالله
منبع ادب عربي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:159 -178
چکیده    آموزش زبان عربی در ایران همواره با تکیه بر عناصر شناختی و روش دستور – ترجمه صورت می‌پذیرد، از این رو هیچگاه عناصری از قبیل: واکنش‌های ذهن مدرس و زبان آموز به هنگام آموزش زبان عربی، عناصر فراشناختی، ویژگی‌های طرفین، سخن و موقعیت گفتگو، روند پردازش داده‌ها و اطلاعات توسط زبان آموز و ... مورد توجه صاحب نظران این حوزه قرار نگرفته است. در این مقاله، نویسندگان در صددند با تحلیل زیر و بم‌های فرآیند یادگیری زبان عربی با تکیه بر روش تلقین زدایی و عناصر فراشناختی از قبیل هوش هیجانی، اصولی بنیادین را برای تدریس/ یادگیری زبان عربی بدست دهند، بطوریکه با استفاده از راهکارهای پیشنهادی، زبان آموز بصورت کارآمد دانش زبانی را کسب کرده و با ایجاد انگیزه، خلاقیت، اعتماد به نفس و در نهایت با برون داد مداوم و عملی زبان در فضایی هیجانی-شناختی، توانش و کنش ارتباطی وی به بهترین سطح ممکن برسد.
کلیدواژه آموزش زبان عربی ,عناصر فراشناختی ,تلقین زدایی ,هوش هیجانی ,بافت یادگیری
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی homayooni84@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved