>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد  
   
نویسنده نادرپور هوشیار ,لطیفی میثم ,اکبری رضا
منبع روان شناسي نظامي - 1395 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:47 -66
چکیده    مقدمه: قابل فهم کردن فرآیندی به نام معنای زندگی که با تولد آدمی شروع می شود و با مرگ او پایان می پذیرد، یکی از مهمترین چالش‌های آدمی است. این چالش عمیق در دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگری ذهن انسان بیزار از پوچی را به خود مشغول کرده است. فیلسوفان و اندیشمندان در مداقه های خویش تلاش کرده اند تا با تحلیل ساختار کلی زندگی انسان، بتوانند پوچی را به محتوا برسانند. در این میان به نظر می رسد با بررسی زندگی شهدا بتوان به الگویی نظام مند برای معنادهی به زندگی دست یافت. در این مقاله به تحلیل معنای زندگی شهید چمران به عنوان یکی از شهدای دفاع مقدس پرداخته ایم. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد است که برای اولین بار در بحث های مربوط به معنای زندگی از آن استفاده شده است. در این شیوه تحقیق از طریق تحلیل تجربی به کشف الگوهای ذهنی از حقیقت پرداخته می شود. نتایج: در این مقاله با تحلیل منابع موجود از زندگی شهید چمران، معنای زندگی ایشان در یک قالب فلسفی مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که ایشان نگاهی فراطبیعت گرایانه خدا محور به معنای زندگی داشته است. بحث: با توجه به اینکه زندگی شهدا مملو از معنا و رضایت بوده است؛ می‌توان شیوه زندگی آنها را به عنوان الگویی معنابخش مورد استفاده قرار داد.
کلیدواژه نظریه داده بنیاد، معنای زندگی، مصطفی چمران، نظریات طبیعت گرایانه، نظریات فرا طبیعت گرایانه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه فلسفه تطبیقی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), ایران, دانشگاه امام صادق (ع), دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد, گروه فلسفه و کلام اسلامی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved