>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی نظامی   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:26


  tick  بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد - صفحه:47-66

  tick  بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی - صفحه:21-31

  tick  بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه‌های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی) - صفحه:67-78

  tick  تعیین اثر درمان فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر الگوهای ارتباطی زوجین از طریق میانجیگری استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی در کارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر - صفحه:91-101

  tick  رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری مشارکتی در فرماندهان و مدیران یک واحد نظامی - صفحه:79-89

  tick  مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان - صفحه:5-20

  tick  مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران - صفحه:33-45
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved