>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییر نگرش مخاطب در جنگ رسانه‌ای  
   
نویسنده باصری احمد ,میرسندسی محمد ,حاتمی حمیدرضا ,حاجیانی ابراهیم
منبع روان شناسي نظامي - 1390 - دوره : 2 - شماره : 8 - صفحه:83 -96
چکیده    مقدمه: امروزه رسانه‏ها ابزار اصلی اثرگذار بر تحولات فرهنگی و اجتماعی و تغییرات سیاسی در جامعه هستند. یکی از ابعاد اثرگذاری رسانه‏ها تغییر نگرش‏های مخاطب است. اخبار و اطلاعاتی که توسط رسانه‏ها ارایه می‏گردد تصویری از واقعیت‏های اجتماعی‌اند که رسانه‏ها می‏خواهند. در کشور ما تعداد قابل ملاحظه‏ای از مخاطبین به ویژه در تهران در معرض دریافت شبکه‏های تلویزیونی ماهواره‏ای هستند. با توجه به سلطه‏ رسانه‌ای موجود در این مطالعه به دنبال شناسایی تاثیر مصرف رسانه‏ای مخاطبین تهرانی در تغییرنگرش‏های آنها در چارچوب جنگ رسانه‌ای بودیم.روش: این مطالعه بر اساس روش تحقیق پیمایشی، نگرش‏های تعداد 817 نفر از مخاطبین رسانه ملی و شبکه‏های تلویزیونی ماهواره‏ای در سطح شهر تهران را با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کرد.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که میزان تاثیر رسانه‏ها در نگرش‏های مخاطبین در حد زیاد و در رفتارهای آنان در حد متوسط است. همچنین نوع مصرف رسانه‏ای شهروندان روی نگرش‏های آنان در خصوص دینداری، قانون‏گرایی و نگرش به عملکرد دولت تاثیر معناداری ایجاد کرده و رفتارهای اجتماعی آنان را به طور متفاوت تحت تاثیر قرار داده است به نحوی که استفاده کنندگان از رسانه ملی دارای رفتارها و نگرش‏های دینی مناسب‏تری بوده و میزان توجه آنان به قانون و قانون‏گرایی بیشتر و نظرات مثبت‏تری نسبت به عملکرد دولت دارند. بحث: با توجه به رقابت رسانه‏ای که در شرایط جامعه اطلاعاتی وجود دارد، رسانه ملی برای تاثیرگذاری بر مخاطبین داخلی و خارجی به ویژه شاخص‏هایی مانند دینداری، قانون‎‏گرایی و نگرش به دولت باید از راهبردهای افزایش اثربخشی رسانه‏ای استفاده بیشتری به عمل آورد تا با جلب رضایت مخاطبین داخلی و پاسخ‏گویی به نیازهای آنان امکان بهره‏برداری رسانه‏های خارجی در تغییر نگرش مخاطبین را از آنها سلب کند.
کلیدواژه نگرش ,دینداری ,قانون‏گرایی ,رسانه ملی ,ماهواره
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved