>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:8


  tick  ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان - صفحه:55-63

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی - صفحه:103-112

  tick  بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز - صفحه:15-28

  tick  بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران - صفحه:81-92

  tick  تعیین اثر عوامل آموزشی بر اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی - صفحه:41-54

  tick  عوامل محیطی و روانشناختی- اجتماعی همبسته با فعالیت جسمانی در اوقات فراغتِ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه - صفحه:93-101

  tick  مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی - صفحه:1-13

  tick  مطالعه چالش‌های موجود در بخش‌های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی) - صفحه:65-79

  tick  مقایسه تاثیر آموزش با استفاده از نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنتی در اجرای سرویس‌های فورهند و بک هند تنیس روی میز - صفحه:29-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved