>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:4


  tick  اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی تعادل پویای ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا - صفحه:139-151

  tick  ارتباط بین تحلیل رفتگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال - صفحه:97-110

  tick  بررسی موانع و چالش های توسعه شنا در ایران - صفحه:1-12

  tick  تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه) - صفحه:23-34

  tick  تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران - صفحه:47-57

  tick  رابطه میزان کایفوز سینه ای با برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی در جامعه ایران - صفحه:111-125

  tick  مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور - صفحه:13-21

  tick  مقایسه قدرت عضلات اندام تحتانی، زاویه Q، واروس و والگوس زانو در زنان مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال با افراد سالم - صفحه:127-137

  tick  موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران - صفحه:59-69

  tick  نقش حمایت های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی - صفحه:71-81

  tick  نقش و کارکردهای توسعه فرهنگ و جو سازمانی در تعهد سازمانی کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان همدان - صفحه:83-96

  tick  ‌ مقایسه ارتباط بین تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان - صفحه:35-45
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved