>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:20


  tick  آسیب شناسی مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:165-180

  tick  ارائه مدل مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران - صفحه:149-164

  tick  بررسی اثر هویت سازمانی بر وفاداری و تمایل به تکرار خرید مشتریان با مبانجی انگیزه - صفحه:111-122

  tick  بررسی نقش واسطه‌گری رضایت شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد شغلی در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی - صفحه:79-96

  tick  تبیین اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) بر هوشمندسازی فدراسیون‌های ورزشی ایران با ملاحظه میانجی مدیریت دانش - صفحه:133-147

  tick  تدوین الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:123-132

  tick  تدوین چارچوب راهکارهای کنترل و جبران ضررهای مالی در صنعت ورزش (مطالعه موردی: شیوع ویروس کرونا در ایران) - صفحه:97-110

  tick  ساخت و اعتبار یابی ابزار اندازه گیری مدیریت شطرنجی در سازمان‌های ورزشی ایران - صفحه:51-64

  tick  شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل - صفحه:17-36

  tick  طراحی مدل زیرساخت فناوری اطلاعات از دید خبرگان در سازمان‌های ورزشی - صفحه:37-50

  tick  طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی - صفحه:65-78

  tick  نقش ظرفیت‌های جذب دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان خوزستان با تاکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه - صفحه:1-15
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved