>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:19


  tick  اثر مولفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - صفحه:1-16

  tick  ارائه الگوی توسعه موفقیت مربیان فوتبال با استفاده از تئوری داده بنیاد (موردمطالعه: باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک کشور) - صفحه:111-125

  tick  الگوی ارتباطی توسعه تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان - صفحه:127-139

  tick  تاثیر سایش اجتماعی بر چابکی سازمانی با نقش واسطه ای عدالت سازمانی در بین دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - صفحه:37-49

  tick  تاثیر مدل ذهنی بر نوآوری باز در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با نقش میانجی مدیریت استعداد - صفحه:155-167

  tick  تدوین استراتژی‌های توسعه فوتسال استان سلیمانیه کشور عراق - صفحه:17-35

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت مدیران باشگاه ‌های لیگ برتر فوتبال در ایران - صفحه:83-91

  tick  طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس - صفحه:93-109

  tick  مدل‌سازی ارتباط انگیزه‌ها و موانع مشارکت با سطوح روانی ورزشکاران و درگیری رفتاری آنان در ورزش معلولین - صفحه:69-81

  tick  مدل‌سازی ساختاری تفسیری انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی ایران - صفحه:141-154

  tick  پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:169-186

  tick  چالش‌ها و راهکارهای توسعه و همگانی سازی رشته شنا در ایران - صفحه:51-68
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved