>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی راهبردهای ارتباط کلامی در گفتمان استاد دانشجو  
   
نویسنده بشیرنژاد حسن
منبع زبانشناسي و گويش هاي خراسان - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:151 -119
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای گفتمانیِ مورد استفاده در ارتباط کلامی میان اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا...آملی می‌پردازد. نوع راهبردهای کلامی مورد استفاده شرکت‌کنندگان در این بررسی، مانند عبارات احترام‌آمیز، عبارات حاشیه‌ای، سوالات ضمیمه‌ای، تصدیق‌گرها ، قطع کلام، سکوت ، پاسخ با سوال، عبارات تحکمی یا امری، عبارات غیر رسمی، و عبارات رسمی بر اساس متغیر جنسیت و مرتبه اجتماعی مورد بررسی واقع شده اند. داده های پژوهش که حاصل پرسشنامه، مشاهده، ضبط و بازنویسی گفتگوها بوده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه این تحلیل ها نشان داد که اساتید در تعامل با دانشجویان عمدتاً از راهبردهای تحکمی مانند قطع‌گفتار و سکوت استفاده می‌کنند. از سوی دیگر دانشجویان در تعامل با اساتید بیشتر از راهبردهای حمایتی مثل عبارات‌‌ احترام‌آمیز ، عبارات تصدیق‌گر و سوال کوتاه استفاده می‌کنند، مقوله جنسیت در نوع بکارگیری راهبردهای کلامی در میان اساتید زن و مرد موثر نیست، در حالی که میان دانشجویان دختر و پسر از لحاظ آماری در بکارگیری راهبردهای کلامی تفاوت معنی دار وجود دارد.
کلیدواژه گفتمان استاد دانشجو ;استراتژی‌های ارتباط کلامی ;استراتژی‌های تهاجمی ;استراتژی‌های حمایتی
آدرس دانشگاه فرهنگیان, ایران
پست الکترونیکی h.bashirnezhad@cfu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved