>
Fa   |   Ar   |   En
   بومی‌سازی و اجرای مقدماتی آزمون نظارت بر درک متن نوشتاری بیکر و اندرسون (1982): شواهدی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان  
   
نویسنده قوامی لاهیج سارانا ,دانای طوس مریم ,تحریری عبدالرضا ,ربیع علی
منبع زبانشناسي و گويش هاي خراسان - 1397 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:175 -153
چکیده    نظارت بر درک، یکی از راهبردهای فراشناختی درک متن نوشتاری است که برای بررسی وضعیت فهمِ اطلاعات متن به‌کار می رود، امّا هنوز ابزاری برای سنجش آن در داخل کشور وجود ندارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به سه سوال دربارۀ ویژگی‌های ابزارهای سنجش نظارت بر درک، کاربست آنها در انتخاب ابزار مناسب سنجش نظارت بر درک و بررسیِ روایی و پایایی ابزار انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که ابزار سنجش نظارت بر درک بیکر و اندرسون (1982) ابزاری جامع در این زمینه است و بومی‌سازی آن به صورت نرم‌‌افزاری انجام شد. بعد از تایید روایی محتوایی، جهت اطمینان از پایایی، این ابزار روی نمونه‌ای 30 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شد. محاسبه آلفای کرونباخ نشان داد پایایی ابزار در تکالیف پاسخ به سوالات (72/0)، تشخیص اشتباه (7/0) و درجه‌بندی اطمینان از پاسخ‌ها (68/0) در حدّ مناسبی است. این ابزار در گام بعدی باید روی نمونه گسترده‌تری اجرا شود تا مراحل روایی سازه و هنجاریابی آن‌ انجام شود و بتوان از آن به‌عنوان ابزار سنجش نظارت بر درک بزرگسالان در سطوح مختلف استفاده کرد.
کلیدواژه راهبرد فراشناختی؛ نظارت بر درک؛ بومی سازی؛ آزمون نظارت بر درک بیکر و اندرسون (1982)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
پست الکترونیکی ali.rabi22@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved