>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه و سرمایه   
سال:1399 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثرات فرار و فساد مالیاتی بر سطح و نوسان سرمایه‌گذاری خصوصی و هزینه‌های عمومی به عنوان عوامل رشد اقتصادی - صفحه:1-22

  tick  ارزیابی اثر بهره‌گیری از فضای مجازی بر بهره‌وری و کارایی تولید ملی در ایران - صفحه:23-49

  tick  بررسی اثر بیش اعتمادی مدیران بر راهکارهای تامین مالی شرکت‌ها - صفحه:205-226

  tick  بررسی اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی استان ایلام با استفاده از جدول داده ستانده - صفحه:51-65

  tick  بررسی تطبیقی نگرش‌های فرهنگی مدیران سازمان‌ها و مدارس دولتی شهر کرمان بر اساس الگوی هافستد - صفحه:131-146

  tick  بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی - صفحه:227-240

  tick  بررسی رابطۀ کارایی و اندازۀ بنگاه در صنعت خودروسازی ایران - صفحه:147-158

  tick  بررسی مقایسه‌ای تاثیر رشد بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بر بیکاری در ایران - صفحه:187-203

  tick  تاثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی در شرایط بحرانی بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام - صفحه:159-185

  tick  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه آسیا) - صفحه:93-109

  tick  سیاست پولی و پویایی‌های تورم در ایران: ارائه شواهدی جدید - صفحه:111-130

  tick  پیش‌بینی زمان‌بندی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:67-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved