>
Fa   |   Ar   |   En
   جزم گرایی و شکاکیّت: معضل نظام‌های تربیتی- آموزشی در جوامع اسلامی  
   
نویسنده سجادی مهدی
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:39 -58
چکیده    یکی از مشکلاتی که امروزه نظام‌های تربیتی موجود در جوامع اسلامی با آن موجه هستند، جزم گرایی و در نتیجه شکاکیت است. این جزم گرایی و شکاکیت می‌تواند جزم گرایی یا شکاکیت علمی، دینی و فلسفی را شامل شود. به واسطه این جزم گرایی و شکاکیت، نظام های تربیتی از یک سو به سمت انحصار گرایی در اهداف و برنامه‌های درسی مورد نظر خود سوق می‌یابند و از سوی دیگر به انکار و تردید در برنامه‌های دیگر نظام‌های تربیتی روی می‌آورند. در این مقاله، بعد از توصیف و تبیین معنی، مفهوم و نوع شناسی جزم گرایی و شکاکیت، اثرات جزم گرایی و شکاکیت در نظام های تربیتی جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بعضی شیوه‌ها و رویکردهای مربوط به حل این معضل پیشنهاد شده است.
کلیدواژه جزم اندیشی ,شکاکیت ,نظام تربیتی ,جوامع اسلامی ,معضلات
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی sajadism@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved