>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نسل‌های آموزش از دور  
   
نویسنده سرمدی محمدرضا ,زارع آزاده
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:67 -91
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نظام آموزش از دور است. برای این منظوراستدلال شد که نسل اول آموزش از دور به دلیل متن‌محور بودن تنها با هرمنوتیک روشمند نزدیکی دارد. در نسل‌های دوم و سوم شاهد تبدیل فهم به مقوله‌ای پراکتیک هستیم که به دلیل تاکید بر مشارکت فرد و موضوع مورد بحث برای حصول فهم به آن ماهیتی نسبی بخشیده است و هدف آموزش مانند هرمنوتیک فلسفی، توانمند نمودن افراد در مهارت‌های زندگی و شغلی است. نسل چهارم با تلقی فرد به ‌عنوان منبعی که شناخت از زندگی او آغاز شده و در زندگی او پایان می‌یابد به هرمنوتیک پدیدارشناسانه نزدیک می‌شود و نقطه برجسته نسل پنجم یعنی تکیه بر پرورش عقلانیت و نگرش انتقادی برای رهایی از عناصر سلطه فرایند آموزش نیازمند مبنای فلسفی انتقادی و منابع انسانی فعال است که نزدیکی بسیاری با هرمنوتیک انتقادی دارد.
کلیدواژه هرمنوتیک؛ آموزش از دور؛ نسل های آموزش از دور
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب, ایران
پست الکترونیکی azadezare7@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved