>
Fa   |   Ar   |   En
   چیستی و چگونگی فلسفه ورزی و پیامدهای آن در فرایند تدریس معلمان  
   
نویسنده یاری دهنوی مراد ,پورکریمی هاوشکی مجتبی
منبع پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:43 -66
چکیده    هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی و چگونگی فلسفه ورزی و پیامدهای آن در فرایند تدریس معلمان می باشد. برای دستیابی به این هدف، نخست ضمن تبیین ویژگی های حرفه معلمی، نیازمندی او به ژرف اندیشی و فلسفه ورزی مورد تاکید قرار گرفت. سپس تلاش شد با فراهم آوردن زمینه ای برای نزدیکی به فهم چیستی فلسفه، مولفه های فلسفه ورزی از جمله تحیر یا شگفت زدگی، تردید منطقی یا شک روشمند، پرسشگری، وابستگی تاریخی، استدلال ورزی، نقادی، تحلیل فلسفی، فراخ‌اندیشی یا گشودگی، خیال ورزی و نظریه پردازی با نگاهی تحلیلی و ترکیبی مورد بازشناسی و تبیین قرار گیرند. در پایان، نقش و پیامد این مولفه ها در فرایند یاددهی یادگیری معلمان در عمل مشخص شد. به‌طورکلی، براساس نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می‌رسد معلمان برخوردار از توانایی فلسفه ورزی بتوانند در جامعه دانایی محور امروز، نقش و رسالت معلمی خود را به مراتب بهتر انجام دهند.
کلیدواژه فلسفه، فلسفه ورزی، معلمان، فرایند تدریس
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه فرهنگیان کرمان، پردیس خواجه نصیر, ایران
پست الکترونیکی poorkarimim@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved