>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:4


  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی، دلزدگی زناشویی و سلامت روان زنان همسر جانباز - صفحه:1-12

  tick  تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) - صفحه:13-26

  tick  ارزیابی و تاثیر مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شیان، شهرستان اسلام آباد غرب مشخصات - صفحه:27-50

  tick  تاثیر سوادرسانه‌ای در بعد پردازش و تحلیل پیام‌های رسانه‌ها بر مصرف کالاهای فرهنگی (مورد مطالعه در زنان 15-39شهر شهرکرد) - صفحه:51-90

  tick  پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه های ارتباطی خانواده مبدا در زنان مطلقه و غیر مطلقه - صفحه:91-106

  tick  پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی به وسیله عمل به باورهای دینی و سلامت روان در زنان شاغل - صفحه:107-126

  tick  رابطه هوش اخلاقی و جهت گیری خوش بینانه با اثربخشی دبیران زن - صفحه:127-142

  tick  بررسی و تحلیل نقش و شخصیت زنان در «محبوب القلوب» میرزا برخوردار بن محمود فراهی - صفحه:143-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved