>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:ويژه نامه


  tick  اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر مهارت‌های کارآفرینی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر - صفحه:1-16

  tick  مقایسه ثبات ازدواج و مولفه‌های عشق در دانشجویان با ازدواج سنتی و غیر سنتی دانشگاههای آزاد اسلامی استان فارس - صفحه:17-28

  tick  پیش‌بینی عملکرد خانواده و شادکامی زناشویی بر اساس سرمایه روان‌شناختی زن در خانواده‌های کارمندان زن متاهل شهرداری شهر شیراز - صفحه:29-42

  tick  تاثیر عفاف در قدرت‌یابی زنان در جامعه سیاسی ایران (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران) - صفحه:43-54

  tick  تاثیر باورهای جنسیتی زنان شهر تهران بر ایفای نقش خانه‌داری - صفحه:55-68

  tick  بررسی تاثیر مقدار دخالت اطرافیان و طرفداری از خانواده پدری بر مقدار دلسردی از زندگی با همسر: مورد مطالعه زوجین شهر تبریز - صفحه:69-84

  tick  بررسی همسان همسری در بین زوجین تهرانی و تاثیر آن بر رضایت‌مندی از زندگی زناشویی - صفحه:85-104

  tick  گذران اوقات فراغت زنان در فضای مجازی(شهر تهران سال1394) - صفحه:105-124

  tick  پیش‌بینی مقدار تمایزیافتگی دختران از روی مقدار تمایزیافتگی مادران: بررسی انتقال‌های بین نسلی - صفحه:125-136

  tick  بررسی مشارکت‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی زنان در شهر تهران - صفحه:137-156

  tick  مقایسه کاربست فناوری آموزشی در روش‌های تدریس آموزش زبان انگلیسی استادان زن در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی‌ شیراز - صفحه:157-172

  tick  بررسی آموزش زنان در جامعه با رویکرد آموزش از راه دور بر ارتقاء سطح دانش (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت) - صفحه:173-182

  tick  نقش عملکرد خانواده با خودشیفتگی در دختران نوجوان - صفحه:183-194

  tick  بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده اشتغال زنان روستایی در شهرستان کاشمر - صفحه:195-218

  tick  عناصر محیطی و فردی تاثیرگذار بر احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) - صفحه:219-240
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved