>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین تعارضات زناشویی والدین با رشد قضاوت اخلاقی و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر  
   
نویسنده فانی حجت اله ,فانی معصومه
منبع زن و جامعه - 1394 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:59 -76
  
کلیدواژه تعارضات زناشویی؛ رشد قضاوت اخلاقی؛ رضایت از زندگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved