>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر‌بخشی آموزش هوش معنوی بر افسردگی و شادکامی دانش‌آموزان دختر  
   
نویسنده امینی جاوید لیلا ,زندی پور طیبه ,کرمی جهانگیر
منبع زن و جامعه - 1394 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:141 -168
  
کلیدواژه آموزش هوش معنوی؛ افسردگی؛ شادکامی؛ دانش‌آموزان؛ دختر
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی, ایران, دانشگاه رازی, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved