>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر قصد و نیت حرفه‌گرایی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)  
   
نویسنده حسینی یعقوب ,خسروی لقب زهره
منبع زن و جامعه - 1394 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:119 -140
  
کلیدواژه قصد و نیت حرفه‌گرایی؛ عوامل روان‌شناختی؛ انگیزه حرفه‌گرایی؛ کارآمدی حرفه‌گرایی؛ شبکه‌های اجتماعی؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری
آدرس دانشگاه خلیج فارس, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved