>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز قانونی شهر شیراز  
   
نویسنده آزادی شهدخت ,احدی حسن ,حیدری علیرضا ,پاشا رضا ,عسکری پرویز
منبع زن و جامعه - 1394 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:85 -100
  
کلیدواژه خشونت درخانواده‌اصلی؛ خشونت فیزیکی؛ خشونت روانی؛ خشونت اقتصادی؛ خشونت در خانواده فعلی؛ انتقال بین‌نسلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved