>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی و مقایسه سلامت روان و سازگاری و تنظیم هیجان شناختی زنان مطلقه با زنان متاهل شهرستان یزد - صفحه:1-16

  tick  تعیین اثربخشی آموزش روش‌های معماهای زندگی واقعی و شفاف سازی ارزش‌ها بر انتظارات هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی دختران نوجوان - صفحه:17-40

  tick  تعارضات زناشویی پس از مهاجرت و موانع اجتماعی رفتار کمک خواهی از دیدگاه زنان مهاجر ایرانی ساکن استرالیا - صفحه:41-66

  tick  رابطه‌ای رفتار جامعه پسندی و گرایش‌های مطلوب اجتماعی در زنان با پنج عامل شخصیتی کاستا و مک کری - صفحه:67-84

  tick  نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی در انتقال خشونت از خانواده اصلی به خانواده فعلی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز قانونی شهر شیراز - صفحه:85-100

  tick  بررسی نقش واسطه‌ای سبک حل تعارض غیر سازنده در رابطه سلامت خانواده اصلی با عدالت زناشویی - صفحه:101-

  tick  شناسایی عوامل موثر بر قصد و نیت حرفه‌گرایی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران) - صفحه:119-140

  tick  اثر‌بخشی آموزش هوش معنوی بر افسردگی و شادکامی دانش‌آموزان دختر - صفحه:141-168
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved