>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاه مشترک ابن عربی و مولوی (درباره ی منزلت حقیقی زن در خلقت)  
   
نویسنده فتاحی ذکیه
منبع زن و جامعه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:85 -104
چکیده    از نگاه عارفان همه ی موجودات در عالم هستی مظاهر اسما الهی اند؛ بنابراین زن نیز ظرف وجودی اسمی از اسما و صفات خداوند می باشد؛ عرفا نیز زن را مظهر اسم جمال، خالق و اسم ربّ می دانند؛ به ویژه ابن عربی درباره ی زنان، از آن جهت که آینه ی جمال حق هستند نظری خاص دارد؛ وی پس از بیان حدیث نبوی: «حُبَبَّ الیَّ من دُنیاکم ثَلاث: النِسا وَ الطَیّب و جُعلت قُرَّه عینی فی الصلاه»، استدلال می کند که تاویل این سخن به نوعی بیانگر منزلت حقیقی زن بوده وحُبّ زنان را کمال عارفان وحُبّ الهی می شناسد. دراین مقاله سعی بر آن است که منزلت حقیقی زن از دیدگاه عرفان اسلامی و ادبیات عرفانی را تبیین و روشن نماید؛ ابن عربی بیش تر از هرکس به شان معنوی زن پرداخته است؛ این مقاله مطالبی از ابن عربی و شواهدی از «مثنوی» در باب منزلت زن را تحلیل می کند؛ سعی نگارنده این است که یکی از پیوندهای فکری مولانا با ابن عربی را در این خصوص به صورت توصیفی- تطبیقی روشن نماید.
کلیدواژه زن ,اسما ,صفات ,مولانا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved