>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مجرم  
   
نویسنده دلاور علی ,گلزاری محمود ,شجاعتی عباس
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:1 -20
چکیده    هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های شخصیتی زنان مجرم در جهت پیشگیری به موقع از وقوع جرم، آشنایی و درک بیش تر این ویژگی های شخصیتی در آنان و بدست آوردن قواعدی جهت طبقه بندی افراد مجرم بر اساس پرسشنامه ی شخصیتی MMPI-2 بود. نمونه ی این پژوهش شامل 81 نفر زن مجرم بود که به گونه ی تصادفی از جامعه در دسترس در چهار گروه انتخاب گردید (سرقت، قتل، اعتیاد، منکرات) و پرسشنامه شخصیتی MMPI-2 بر روی آنان اجرا شد.
کلیدواژه زنان مجرم ,زنان غیر مجرم ,جرم ,ویژگی های شخصیتی ,پرسشنامه ی MMPI-2
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, استاد, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, کارشناس ارشد روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved