>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه شغلی زن در خانواده و اجتماع از دیدگاه قرآن  
   
نویسنده شاهدی سامره ,فرجودی محمد علی
منبع زن و جامعه - 1389 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:111 -131
چکیده    زن زیباترین واژه ی آفرینش است و موثرترین عامل تربیت و نگاهبان سلامت روحی، روانی و جسمانی فرزند و جامعه است. در این پژوهش، از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است و داده ها از کتاب ها، قرآن کریم و احادیث گرد آوری شده است. هدف این پژوهش این است که روشن کند: دیدگاه اسلام در مورد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان چگونه است؟مشارکت زنان در عرصه های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعه چگونه است؟حضور زنان در اجتماع اسلامی به چه صورت است؟ و دیدگاه اسلام درباره ی اشتغال و شخصیت زن چیست؟ با توجه به یافته های پژوهش، نتایج زیر بدست آمد: زن در راستای نقش تربیتی در خانواده می تواند در اجتماع به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازد. اسلام مانع مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نمی شود بلکه برای این کار ارزش قائل است. زن از نگاه قرآن عضوی موثر در اجتماع است و باید مانند مردان در مسایل مهم اجتماعی نقش آفرینی کند. در کل، اسلام جامع ترین و کامل ترین نگرش نسبت به اشتغال و شخصیت زن دارد.
کلیدواژه زن ,اسلام ,خانواده ,اجتماع ,اشتغال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده, هیئت علمی , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده, هیئت علمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved