>
Fa   |   Ar   |   En
   مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه کتاب، سنت و فقه اسلامی  
   
نویسنده احمدی مهدی ,سیدی جربندی رقیه
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:141 -164
چکیده    از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی آن است که آیا زنان مسلمان می توانند در جامعه حضور یافته و به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازند؟ در این صورت، با توجه به این که مشارکت اجتماعی بانوان مستلزم ارتباط و معاشرت با مردان نیز هست، آیا فقه اسلامی که برگرفته از قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) است، این گونه ارتباط را تایید می کند یا نه؟ آیا این معاشرت ها محدود است یا مطلق؟ و اگر محدود است چه حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ این پژوهش، ضمن پاسخ گویی به پرسش های یاد شده، در صدد اثبات این مسیله می باشد که شریعت اسلامی، حضور اجتماعی زنان را با رعایت ضوابط و آداب تعیین کرده، پذیرفته است؛ آدابی که برخی از آن مشترک میان مردان و زنان است و برخی دیگر ویژه ی زنان می باشد که به همه ی آن ها در این مقاله اشاره خواهد شد. حاصل سخن آن که ارتباط زن و مرد و یا به بیان دیگر، مشارکت اجتماعی زنان در صورتی که برای انجام وظایف محوله و براساس موازین تعیین شده از سوی شارع باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه چه بسا ضرورت هم خواهد داشت.
کلیدواژه قرآن ,روایات ,فقه ,زنان ,آداب ,مشارکت اجتماعی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, دانشور، دانشجوی دکترا و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, - کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved