>
Fa   |   Ar   |   En
   زنان پدیدآورنده در حوزه ی قالب های ادبی کتاب های کودک و نوجوان ایران در قرن حاضر  
   
نویسنده اباذری زهرا ,اخباری آزاد مینا
منبع زن و جامعه - 1390 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:79 -103
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی میزان فعالیت زنان پدیدآورنده (زنان نویسنده، تصویرگر و مترجم) در حوزه ی قالب های ادبی کتاب های کودک و نوجوان ایران در قرن حاضر است و بر اساس بررسی کتاب های کودک و نوجوان که در طول نه سال (از دی 1378 تا دی 1386) در ایران به زبان فارسی چاپ شده اند، تحقق یافته است. روش بکاررفته دراین پژوهش تحلیل محتواست.بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان می دهند که از مجموع 633 عنوان کتاب تالیفی، 264 کتاب (7/41 درصد) به وسیله ی زنان به نگارش درآمده است. از مجموع 329 کتاب ترجمه شده نیز 177 کتاب (7/53 درصد) به وسیله ی زنان ترجمه شده بود. افزون بر این، 197 کتاب (6/31 درصد) را هم زنان تصویرگری کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از سه فرضیه ی مورد نظر فقط فرضیه ی نخست که نشان می دهد بین جنسیت نویسندگان و انتخاب قالب های ادبی کتاب های کودک و نوجوان تالیفی رابطه ی معنادار وجود دارد، تایید شده است.
کلیدواژه زنان پدیدآورنده ,زنان مولف ,زنان مترجم ,زنان تصویرگر ,کتاب کودک و نوجوان ,قرن حاضر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی واحد تهران شمال، عضو هییت علمی مدعو واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved