>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رضایت از زندگی، باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی  
   
نویسنده خسروی زهره ,ناهیدپور فرزانه
منبع زن و جامعه - 1391 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:1 -15
  
کلیدواژه رضایت از زندگی ,باور به دنیای عادلانه ,حمایت اجتماعی ,دانشجویان ایرانی و هندی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, مرکز تحقیقات علوم انسانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved